Τρίτη, Μαρτίου 13, 2007

Mylene Farmer - Effets Secondaires1 heure, 2 heure, Pas dormir ...
Il n'faut pas
dormir...

3 heure, point ... dormir...
4 heure,
pour vivre heureux vivons cachés...

5 heure, vivons
cachés...
6 heure, effets non souhaités et
gênants...

7 heure, gare à l'ataxie ! Ah bon
?
8 heure, il n'y a pas d'ataxie

9 heure,
il n'y a pas d'ataxie, il n'y a pas
d'ataxie
10 heure, il n'y a pas d'ataxie, il
n'y a pas d'ataxie
11 heure, il n'y a pas...,
il n'y a pas...

12 heure,

Tous les effets
secondaires sont dits
Tous les effets de Krueger sont
ici
Tous les effets secondaires maudits
Tous les méfaits
de Krueger sont la nuit

4 heure, les musées sont
pornographiques
5 heure, une vision
pharmaceutique

6 heure, mon idéal, c'est
d'aimer avec horreur
7 heure, un précipice entre vous
et moi...

8 heure, est-ce qu'on en voit jamais le
bout ?
Non répondent mes yeux...
9 heure, ... seulement
quand on est au bout ! Ah bon ?
10 heure, pas dormir... Faut
pas dormir ...

11 heure, 12 heure, il n'y a pas
d'ataxie,
Il n'y a pas d'ataxie.. 1 heure, il
n'y a pas d'ataxie.

2 heure, 3 heure, 4
heure, en cas de doute,
Demandez l'avis de votre
médecin ...
5 heure, confusion mentale ... Troubles
psychiques ...
6 heure, Ah bon ? 1, 2, 3, nous irons au
bois
7 heure, 4, 5 ... transcendantal

8 heure, tous
les effets secondaires...
9 heure, ... sont dits -
Accélération du rythme cardiaque

10 heure, tous les
effets de Krueger
11 heure, ... sont ici
Mauvaise
coordination des mouvements, attention

12 heure, tous
les effets secondaires ...
1 heure, .... maudits - Y a
l'plafond qui m'regarde !

2 heure, tous les
méfaits de Krueger...
Un faux-plafond ... Un
mensonge

4 heure, je mets des faux-cils à leurs
yeux,
Pour un regard plus profond...

2 σχόλια:

ρο

αγαπημένο τραγούδι.

maika

αν και το άκουσα με διακοπές...είναι υπέροχο!!

Το ταξίδι μιας νότας  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO